Anchor

Slimme campagnes voor de unit ICT van TNO

ICT biedt uitgelezen kansen voor het oplossen van allerlei maatschappelijke uitdagingen en zorgt voor innovatie en economische groei. Het is de ambitie van TNO om complexe digitale transformaties bij haar klanten te realiseren door inzet van kennis van technologie, beleid en businessmodellen.

Anchor

TNO en XR

TNO's XR technologie brengt mensen dichter bij elkaar

22 December 2020
 • Terralemon is verantwoordelijk voor
 • Strategy
 • Concept
 • Script

We zijn allemaal met elkaar verbonden. Ook al zijn je naasten nu ver weg, via de XR-technologie van TNO, zullen we dichter bij elkaar komen dan ooit. TNO werkt samen met partners aan technologie en toepassingen rondom Social XR voor een Smart Society. Terralemon heeft samen met THE X deze korte film voor TNO gerealiseerd

In nauw overleg en samenwerking met Auke Streng van TNO, Atilla Meijs van THE X en regisseurs Liza Salimans en Jelle Posthuma hebben we de korte film kunnen en mogen realiseren. We zijn trots op dat we met zo'n topteam hebben kunnen samenwerken.

De lockdown gooide bijna roet in het eten maar ondanks de RIVM maatregelen lukte het om de film te realiseren. We slaagden er in om acteurs uit één huishouden te casten en tijdens de shoot een rechtstreekse Zoom verbinding met de studio te houden.

Je bent net opa en oma, maar je kleinkind zit in het buitenland. TNO heeft hier iets op gevonden.

We zijn allemaal met elkaar  verbonden. Of je elkaar nou net kent. Of al je hele leven. Ook al ben je ver weg. Via de XR technologie van TNO ben je nu dichterbij dan ooit.

Kijk door de ogen van TNO. En zie het voor je.

TNO XR - kerstboodschap

Anchor

AI campagne

De toekomstige invloed van artificiƫle intelligentie zal groot zijn. Hoe gaan we daar mee om?

8 January 2019
 • Terralemon is verantwoordelijk voor
 • Concept
 • Script
 • Storyboard
 • 2D animatie

Het toekomstbeeld is lonkend: kunstmatige intelligentie, ook wel Artificial Intelligence (AI) genoemd, zal ons leven aangenamer en eenvoudiger maken. Toch heerst er ook wantrouwen. Wat doen de algoritmes achter AI eigenlijk en wie controleert dat? TNO onderzoekt wat er nodig is om vertrouwen in AI te krijgen: “Het begint met transparantie, uitlegbaarheid en sprekende resultaten.”

De film is onderdeel van een grotere campagne van TNO.

Muziek en sounddesign door Pim de Jonge en Koen Cramer.

"Voor de TNO AI campagne wilden we graag iets anders dan de bekende tech/sci-fi stijl die je vaak ziet als het over toekomstige technologie gaat. Artificiële Intelligentie hoeft niet eng of duister te zijn maar kan ons juist helpen, bijvoorbeeld in de gezondheidszorg. Uiteindelijk kwamen we uit bij deze abstracte, monochrome stijl: modern maar ook organisch. De vloeiende overgangen tussen de verschillende scenes waren best een uitdaging maar het resultaat is wel een van de video's waar we trots op zijn."

Dewi de Bue, Illustrator & Motion designer bij Terralemon
Anchor

XR bij Meander

Met virtueel bezoek de eenzaamheid in de ouderenzorg te lijf

3 December 2020
 • Terralemon is verantwoordelijk voor
 • Script
 • Regie
 • Cameravoering
 • Editing

Corona treft ons allemaal. Maar ouderen worden extra hard geraakt door het gebrek aan bezoek. Het samenzijn wordt nu erg gemist.

Het project wordt zeer enthousiast ontvangen, door de oudere, de familie en de zorgprofessionals. Het is de bedoeling dat dit project in 2021 uitgerold gaat worden over de verschillende zorginstellingen van Meander in Nederland.

TNO XR technische uitleg

TNO heeft een systeem ontwikkeld waarbij door middel van XR contact gemaakt kan worden. Niet via beeldbellen maar een daadwerkelijke projectie in de kamer die via een speciale bril of iPad te zien is. Dit verhoogt de beleving en geeft al veel meer het gevoel dat je echt samen met iemand kunt zijn.

Anchor

Smart Security - Implied Trustzones

Een decentraal ontwerp op basis van zero-trust

20 May 2020
 • Terralemon is verantwoordelijk voor
 • Script
 • 3D animatie
 • Editing

TNO heeft een methodiek ontwikkelt die er voor zorgt dat bij een veelheid aan systemen er een dusdagnige opdeling gerealiseerd wordt waarin de veiligheid gegarandeerd blijft.

Zelfrijdende auto’s zijn niet meer te zien als één systeem. Dit zijn auto’s met complexe computersystemen die zelfstandig talloze verbindingen aangaan, met de bestuurder, met andere voertuigen, met de directe omgeving en met diverse communicatiesystemen en -netwerken. En we willen zeker weten dat die verbonden systemen betrouwbaar zijn. Daarom moeten IT Security-Architecten fijnmaziger gaan werken want het geheel van verweven netwerken wordt te complex om te overzien. TNO heeft een aantal innovatieve methodieken ontwikkelt waaronder de Implied Trust Zone methodiek om hier overzicht en zekerheid in te krijgen.

Terralemon heeft script en explanimation gerealiseerd.

Anchor

Smart Security

12 March 2020
 • Terralemon is verantwoordelijk voor
 • Script
 • 3D animatie
 • Editing

De digitale complexiteit groeit en er is straks geen apparaat meer dat niet aan het internet is gekoppeld. Daarom werkt TNO aan Smart Security zodat ook in de toekomst de security blijft gewaarborgd.

Teasers Automotive en MPC

Anchor

Autonomous Algorithms

Wat zelforganiserende logistiek kan betekenen

30 January 2020
 • Terralemon is verantwoordelijk voor
 • Script
 • Editing

Als intelligente individuele vrachtwagens beslissingen kunnen nemen en de autonomie krijgen om dat te doen, kunnen deze vrachtwagens dan een effectief en efficiënt logistiek systeem creëren?

In de simulatieomgeving van Autonomous Algorithms organiseren vrachtwagens autonoom hun transportplanning en -uitvoering. Inmiddels werkt TNO aan een real-life pilot en een eerste stap richting zelforganisatie.

Terralemon heeft het script geschreven en de film gerealiseerd.

Anchor

Campagne Feed the future

Hoe zetten we technologie in om de voedselketen te optimaliseren?

23 September 2019
 • Terralemon is verantwoordelijk voor
 • Script
 • 3D animatie
 • Editing

Duurzame landbouw is de toekomst. Terralemon heeft voor TNO de campagne vormgegeven waarin te zien is welke innovatieve rol TNO vervult binnen de optimalisatie van de voedselproductieketen.

Terralemon heeft in nauw contact met TNO de campagne 'Feed the future' gerealiseerd. TNO is een game-changer. En juist op het gebied van de verduurzaming van de landbouw is veel te innoveren. Hoe zorgen we dat iedereen – van ondernemer tot consument – de vruchten plukt van deze optimalisatie? Door alle afzonderlijke stakeholders binnen de keten te laten profiteren van een optimaal samenspel in productie van voedsel. Minder uitstoot, meer opbrengst en hogere kwaliteit.

De productie van voedsel gaat gepaard met veel uitstoot en heeft grote impact op het klimaat en de aarde. We kunnen de schade beperken door te stoppen met zoveel mogelijk zo goedkoop mogelijk te produceren. We zullen met elkaar moeten kijken naar zo min mogelijk verlies aan grondstoffen en een zorgvuldig beheer van bodem, water en natuur.

TNO heeft veel kennis ontwikkelt om de gehele keten in de voedselproductie te optimaliseren door middel van digitalisering. Doordat ze zoveel mogelijk data over alle schakels verzamelen ontstaat er een goed inzicht in de vele ketens binnen de  landbouwproductie. Wanneer de tuinbouwer meet hoe het klimaat in zijn kassen zich ontwikkelt kan hij zijn teeltstrategie aanpassen. Soms zelfs op plantniveau. Met real-time sensor data kun je koeien monitoren en daarmee zorgen dat de koe langer gezond en productief blijft. Hoe gedetailleerder de data, hoe gerichter de planten verzorgd kunnen worden, hoe beter dierenwelzijn gewaarborgd kan worden, hoe beter uitstoot en verspilling tegen gegaan kan worden. Maar ook om te leren om efficiënter te kunnen werken en waar geld bespaard kan worden en waar mogelijkheden liggen om extra geld te verdienen. Zo kan de Agrosector blijven voldoen aan de strenger wordende eisen, zonder dat een gezonde bedrijfsvoering in het gedrang komt. 

Anchor

Policy Lab

Hoe zetten we technologie in voor betere beleidsontwikkeling?

28 June 2019
 • Terralemon is verantwoordelijk voor
 • Script
 • 2D animatie

Experimenten met datagedreven beleidsontwikkeling geven inzicht in de impact van nieuwe databronnen en technologieën als AI op het openbaar bestuur.

Het gebruik van nieuwe databronnen en technologische ontwikkelingen als Kunstmatige Intelligentie biedt kansen voor beleidsmakers om nieuwe inzichten op te doen en beter in te spelen op maatschappelijke ontwikkelingen. TNO heeft een methodiek ontwikkeld die gebruikt kan worden voor het experimenteren van deze nieuwe manier van beleid maken: het Policy Lab.

Terralemon heeft script geschreven en de explanimation gerealiseerd.

Anchor

Je leven in 5G

De mogelijkheden van 5G voor autorijden, de landbouw en sport

12 February 2019
 • Terralemon is verantwoordelijk voor
 • Script
 • 3D animatie
 • Cameravoering
 • Editing
 • Music and sound

Terralemon heeft verschillende films gemaakt als onderdeel van de campagne 'Je leven in 5G' van TNO over de voordelen van het nieuwe 5G netwerk binnen de landbouw en de automotive-branche.

5G wordt sneller, slimmer, stabieler en veiliger dan 4G. TNO werkt hier intensief aan mee. Zo maken we Europa klaar voor de toekomst. En kunnen we straks alles aansluiten op het internet. Onze auto’s, koelkasten, matrassen en planten. Maar ook alle koeien in Nederland en alle stoeltjes in de Johan Cruijf ArenA. Hoe gaat ons leven er dan uitzien?

Online zijn de films ingepast binnen de campagne op jelevenin5g.tno.nl.