Een leuke campagne over preventie op de werkvloer

De Arbowet schrijft voor dat een werkgever een preventiemedewerker aanwijst. TNO ondersteunt de preventiemedewerker bij zijn werkzaamheden met een site en een serie filmpjes.

TNO 

Tips voor preventiemedewerkers

link to video
  • Terralemon is verantwoordelijk voor
  • Concept
  • Logo design
  • Editing

Terralemon bedacht samen met acteur en scenarioschrijver Peter Sterk een serie filmps om de preventiemedewerker te ondersteunen en de slagvaardigheid te vergroten. 

De centrale gedachte is dat je niet hoopt dat de preventiemedewerker voortdurend mee spiekt met de andere medewerkers maar serieus genomen wordt in het meedenken in preventieve maatregelen zodat voor iedereen het werk en de werkplek veilig is.