Duurzame en breed inzetbare verbeteringen in de huidige gezondheidszorg

Het Citrienfonds helpt vanuit de Nederlandse overheid duurzame en breed inzetbare verbeteringen in de gezondheidszorg te ontwikkelen. De afgelopen 4 jaar is er hard gewerkt binnen 5 programma’s aan de ontwikkeling van structurele verbeteringen in de gezondheidszorg.

Citrienprogramma e-health Eindrapportage

Eindrapportage voor de afronding van het Citrienprogramma e-health

Image Citrienprogramma e-health Eindrapportage
23 May 2023
 • Terralemon is verantwoordelijk voor
 • Layout
 • Illustraties

Ter afsluiting van het 8-jarige Citrienprogramma e-health heeft Terralemon met toewijding gewerkt aan het ontwikkelen van de Eindpublicatie “Eindrapportage Citrienprogramma e-health". Citrienprogramma e-health heeft vervolgens haar rapport kunnen overhandigen aan het ZonMw als mooie afronding van het programma.

De rapportage is geheel opgemaakt in de door ons ontwikkelde huisstijl met aandacht voor het toegankelijk en aantrekkelijk overbrengen van de omvangrijke verantwoording van het programma.

De eindrapportage gaat in op de behaalde resultaten per project. Welke inzichten en producten het heeft opgeleverd, wat is wel of niet gelukt. Maar vooral voor de toekomst welke ontwikkelde gedachten goed en tools invloedrijk zijn.

De insteek van het programma was dan ook: "Persoonsgerichte zorg ondersteund door technologie; daar waar het kan, daar waar het past."

Citrienfonds campagne

Een feel good campagne over de impact van de programma's van het Citrienfonds

link to video
17 November 2021
 • Terralemon is verantwoordelijk voor
 • Concept
 • Script
 • Storyboard
 • 3D animatie
 • Webdesign
 • CMS (back-end)
 • Front-end
 • Mobile ontwerp

In opdracht van de NFU ontwikkelde Terralemon een complete huisstijl voor het Citrienfonds (het overkoepelende fonds om de kwaliteit van Zorg te verbeteren binnen 4 nationale programma’s). Vervolgens hebben we een website ontwikkeld en film gemaakt over hoe het Citrienfonds de motor is achter de grote zorg-innovaties in Nederland.

Een zeer toegankelijke vriendelijke stijl waar de verschillende programma’s een thuis vonden.

Over het Citrienfonds
De doelstelling van het Citrienfondsis de ontwikkeling van structurele verbeteringen in de gezondheidszorg in Nederland. En met elkaar ervoor zorgen dat de patiënt de hoogst mogelijke kwaliteit krijgt. Je kunt inmiddels spreken van een beweging want doelstellingen en verbeteringen van de Citrienprogramma's worden inmiddels regionaal en landelijk breed gedragen. Na 8 jaar sluit het Citrienfonds af met een campagne over de impact van haar programma's.

Bekijk de site

Terralemon heeft zowel de impact campagne film vormgegeven als de website volledig vernieuwd. 

Citrienfonds website

Het Citrienfonds helpt de realisatie van grootschalige innovaties in de gezondheidszorg in Nederland

Image Citrienfonds website
2018
 • Terralemon is verantwoordelijk voor
 • Webdesign
 • CMS (back-end)
 • Front-end

Terralemon heeft de site voor het Citrienfonds ontworpen en gebouwd. Het Citrienfonds is opgezet om belangrijke nationale verbeteringen in de gezondheidszorg door te voeren. Gezondheid die ons en alle zorgaanbieders aangaat.

Hoe zorgen we dat de kwaliteit van de zorg beter wordt en tegelijk toegankelijk en betaalbaar? Het VWS koos samen met de 8 umc's cruciale programma’s waarbinnen samengewerkt wordt om de kwaliteit van zorg te verbeteren met als missie: de juiste zorg, met de juiste informatie op de juiste plek. Dit heeft geresulteerd in 5 programma's.

 • Doen of laten
 • e-Health
 • Regionale Oncologienetwerken
 • Registratie aan de bron
 • Sturen op kwaliteit

Citrienfonds hoofdpagina
Hoofdpagina is opgebouwd uit blokken waar je op in kunt zoomen om de verschillende programma's te kunnen bekijken.

NFU programma’s voor de zorg

Bepalende programma's voor de zorg van morgen

Image NFU programma’s voor de zorg
2016
 • Terralemon is verantwoordelijk voor
 • Webdesign
 • CMS (back-end)
 • Front-end
 • Mobile ontwerp

Terralemon heeft de sites ontworpen en gerealiseerd voor de programma's e-Health, Data4lifesciences, Doen of Laten en Registratie aan de bron. Deze programma's zijn bepalend voor hoe de zorg de komende jaren in Nederland verder ingericht gaat worden. 

De programma's zijn duidelijk verwant in stijl. Alleen Registratie aan de bron heeft een meer unieke stijl gekregen omdat er hogere eisen aan de zichbaarheid van dit programma gesteld werden.

e-Health
De digitalisering in de zorg wordt steeds belangrijker. Het stelt de patiënt in staat zijn gezondheid en ziekte beter te managen door middel van een digitale zorgomgeving waarbij alle gegevens bij elkaar gebracht zijn. 

Doen of Laten
Dit programma richt zich op het terugdringen van zorg die geen toegevoegde waarde heeft of die zelfs schadelijk kan zijn voor de patiënt. Terugdringen van deze onnodige zorg helpt zorgverleners om een weloverwogen keuze te maken.

Registratie aan de bron
Draait om het eenduidig en eenmalig vastleggen van zorginformatie met behulp van zogenaamde zorginformatiebouwstenen zodat deze informatie meervoudig gebruikt kan worden. In de directe patiëntenzorg en bijvoorbeeld ook voor kwaliteitsdoeleinden, bedrijfsvoering en wetenschappelijk onderzoek.

Sturen op kwaliteit
Op weg naar betrouwbare en valide kwaliteitsinformatie zijn er vanuit de umc's, ziekenhuizen en zorgorganisaties tools ontwikkeld om bestuurders op handzame wijze te voorzien van informatie over de kwaliteit van de geleverde zorg. 

Data4lifesciences
Werkt aan de realisatie van een geïntegreerde onderzoeksdata-infrastructuur die de omgang met wetenschappelijke data makkelijker maakt. De structuur is bedoeld om onderzoekers te ontlasten en optimaal gebruik te laten maken van de vele mogelijkheden die IT-technologie het onderzoek kan bieden. 

de NFU 

Registratie aan de bron

link to video
2016
 • Terralemon is verantwoordelijk voor
 • Concept
 • Storyboard
 • Illustraties
 • 2D animatie

Terralemon heeft het NFU programma Registratie aan de bron voorzien van een sterke onderscheidende identiteit.

Het landelijk programma Registratie aan de bron van het Citrienfonds beoogt dat patiënten en zorgverleners altijd en overal over de nodige eenduidige gezondheidsinformatie kunnen beschikken. Het eenduidig vastleggen van zorginformatie door de zorgprofessionals zorgt er voor dat de informatie voor veel doeleinden te hergebruiken is.  

Om dat te bereiken wordt er vooral van de zorgverleners een grote verandering in hun werkproces gevraagd. Terralemon is gevraagd deze gedragsverandering te ondersteunen met een sterke identiteit.

"Mede dankzij Terralemon heeft het landelijke programma Registratie aan de bron een nieuwe look & feel gekregen! Terralemon heeft op een fantastische wijze inhoud en vorm weten te verbinden die aansluit bij de beweging die we als programma willen maken. Niet alleen een prachtig resultaat maar ook de weg er naartoe is een creatief feestje!"

Joyce Simons, Programma Manager Registratie aan de bron

We hebben in de animaties gekozen voor een tekenstijl waarmee zowel humoristisch als herkenbaar de vaak stekelige dagelijkse praktijk van en de verbeterpunten voor de zorgverleners gedemonstreerd kunnen worden. 

Het programma is in 2015 geïnitieerd door de NFU en Nictiz en loopt tot 2020. Terralemon heeft inmiddels de eerste animatie gerealiseerd voor het programma Registratie aan de bron.

Storyboardontwikkeling
In nauwe samenwerking met de klant hebben we het storyboard ontwikkeld, het script geschreven en de tone of voice gedefinieerd. Doel daarbij was om het ontwerp van de film lichtvoetig, informatief en met een vleugje humor te introduceren.

Character design
Bij het ontwerpen van de animatie en de karakters hebben we gekozen voor een minimalistische, en toch toegankelijke en vriendelijke stijl. Deze stijl geeft het geheel een hedendaagse look'n feel.

Basisgegevensset Zorg
De Basisgegevensset Zorg is de minimale set van patiëntgegevens die specialisme-, ziektebeeld- en beroepsgroepoverstijgend relevant is en van belang voor de continuïteit van zorg.

De verrichtingenthesaurus
De verrichtingenthesaurus is een hulpmiddel voor medisch specialisten en andere zorgverleners om te komen tot uniforme, eenmalige en toekomstbestendige registratie van de verrichtingen in het epd.

12 January 2016 Opnames Registratie aan de bron

Opnames Registratie aan de bron

Leiden, Den Haag, Rotterdam en Nijmegen. Afgelopen donderdag en vrijdag opnames gemaakt bij de umc's in die steden. Nu weer aan de bak om er mooie films van te maken. #motion #opnames #interview #NFU #registratieaandebron